Padziļināta tehniskā izpēte (Technical Due Diligence)

Padziļināta tehniskā izpēte (TDD) ir daļa no vispārējā pirms darījuma due diligence procesa gadījumos, kad tiek pārdots vai pirkts nekustamais īpašums, ka arī, ja notiek uzņēmumu apvienošana (mergers) attiecībā uz nekustamo īpašumu. Padziļināta tehniskā izpēte ietver ēku un saistīto pakalpojumu pārbaudi ar nolūku sniegt klientam informāciju par objekta tehnisko stāvokli, potenciālo nepieciešamo investīciju apjomu, paplašināšanās/pārbūves iespējām u.c.

Piedāvājam:

  • Objekta tehniskā stāvokļa pārbaudi (ieskaitot komunikācijas, BMS u.c.)
  • Intervijas veikšanu ar atbildīgajām personām
  • Saistītās tehniskās dokumentācijas pārbaudi
  • Potenciālo izmaksu kalkulāciju (remonts u.c.)
  • Objekta uzturēšanas izmaksu analīzi
  • Ar Objektu saistīto potenciālo tehnisko risku identificēšanu
  • Ziņojuma sagatavošanu