Dalība NICOLE

tl_files/bildes/logos/NICOLE_Logo-uzlabots.jpg

NICOLE ir starptautisks, Industriālā zemes piesārņojuma jomā pārstāvēto organizāciju tīkls Eiropā, kurā darbojas gan vadošie industrijas uzņēmumi, gan uzņēmumi, kuri sniedz pakalpojumus industriāli piesārņoto zemju sanācijas jomā, gan akadēmiskās un zinātniskās institūcijas.

VentEko ir vienīgais Latvijas uzņēmums, kurš ir pārstāvēts NICOLE grupā.

NICOLE tīkla galvenais mērķis ir pro-aktīvi veicināt Eiropas industrijas spēju identificēt, novērtēt un, piemērojot izmaksu efektivitātes metodes, ilgtspējīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar Industriāli piesārņotām zemēm.

Iet atpakaļ