Privātuma politika

Šī mājaslapa pieder, to uztur un pārvalda Pārzinis AS “VentEko”, vienotais reģistrācijas numurs 41203008864, juridiskā adrese Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601.

AS VentEko rūpējas un aizsargā mājaslapas apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā AS VentEko ievāc un apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību, un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. 

Personas datu apstrādes mērķis ir pieteikumu izskatīšana un apstrāde,  balstoties uz datu subjekta piekrišanu un leģitīmo interešu nodrošināšanu.

Izmantojot mājaslapas saziņas sadaļu, Jūs brīvprātīgi sniedzat AS VentEko šādus personas datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī citu Jūsu brīvprātīgi sniegtu informāciju. AS VentEko neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājaslapā bez Jūsu atļaujas, tā izmantos Jūsu personas datus tikai saziņas nolūkos, proti, lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem, pieprasījumiem vai ierosinājumiem. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat AS VentEko nav pieejama trešajām personām, un tā tiks apstrādāta saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

AS VentEko glabās personas datus atbilstoši nodefinētajiem personu datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, tik ilgi, kamēr pārzinis var realizēt savas leģitīmās intereses, kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt un kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, vai arī Jūs esat nolēmis atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz: