Naftas produktu avārijas noplūžu seku likvidācija

Cilvēka darbības vai dabas procesu rezultātā nenovēršami pastāv risks īstenoties dažāda veida neparedzētām piesārņojuma noplūdēm vidē. Gadījumos, kad avārija ir notikusi, ļoti būtiska ir operatīva darbība, lai nekavējoši novērstu tūlītējās sekas, kas var apdraudēt cilvēkus un vidi.

VentEko ir ilgstoša pieredze un nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums, lai operatīvi reaģētu dažāda veida un mēroga ekoloģisko avāriju seku likvidēšanai.

Piedāvājam:

  • Ierobežot naftas un naftas produktu izplatību
  • Savākt vidē nonākušo piesārņojumu
  • Operatīvi izvērtēt piesārņojuma apjomu
  • Sniegt ieteikumus turpmākai ilgtermiņa rīcībai avārijas seku likvidēšanā