Kvalitātes nodrošinājums

VentEko ir ieviestas un sertificētas:

  • kvalitātes pārvaldības sistēma saskaņā ar standarta ISO 9001 prasībām;
  • arodveselības un darba drošības vadības sistēma saskaņā ar standarta ISO 45001 prasībām;
  • vides pārvaldības sistēma saskaņā ar standarta ISO 14001 prasībām.

Viens no mūsu augstākajiem novērtējumiem ir Latvijas Kvalitātes balva - viens no prestižākajiem uzņēmumu apbalvojumiem Latvijā, ko pasniedz Latvijas Kvalitātes asociācija sadarbībā ar LR Ekonomikas ministriju.

VentEko uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamās licences un sertifikāti garantē darbinieku profesionālo kompetenci, kā arī tiesības realizēt vides inženiertehniskos projektus Latvijā un ārvalstīs.