Komanda

Motivēti un uzticami darbinieki, nodrošināti ar teicamu mūsdienīgu aprīkojumu, ir VentEko veiksmīgas darbības pamatā. Tādēļ rūpes par viņu labklājību, profesionālo izaugsmi un par pozitīvu uzņēmuma kultūru VentEko ir pašsaprotamas.

Mūsu komandā strādā zinoši inženieri, projektu vadītāji un profesionāli vides zinātņu eksperti ģeoloģijā, hidroģeoloģijā, ģeomorfoloģijā, inženierģeoloģijā, ģeoekoloģijā, bioloģijā un hidroķīmijā ar vairāk nekā 28 gadu darba pieredzi. Darbinieki regulāri papildina zināšanas ārvalstīs, galvenokārt, Kanādā, ASV un Eiropā rīkotajās konferencēs, kursos un pieredzes apmaiņas semināros.