Grunts monitorings

Regulārai informācijas iegūšanai par vides stāvokli un tā izmaiņām ir nepieciešams veikt vides kvalitātes monitoringu, kas līdzēs noskaidrot cēloņus vides kvalitātes neatbilstībai izvirzītajiem mērķiem, kā arī novērtēt vides kaitējuma apmērus, ja tāds ir nodarīts.

Piedāvājam īstenot grunts monitoringu:

  • Objekta teritorijas ģeoloģiski - hidroģeoloģiskās uzbūves un vides stāvokļa analīze;
  • Monitoringa tīkla ierīkošana;
  • Grunts paraugošana;
  • Grunts paraugu testēšana laboratorijas apstākļos;
  • Grunts kvalitātes novērtējums atbilstoši normatīvajos aktos sniegtajiem vērtējuma kritērijiem;
  • Piesārņojuma izplatības areāla robežu un apjoma precizēšana.

Rekomendāciju izstrāde piesārņojuma likvidācijai, kā arī turpmākajiem vides aizsardzības un kontroles pasākumiem.