Ģeotehniskā izpēte

VentEko speciālisti veic ģeotehnisko izpēti dzīvojamām un industriālajām būvēm, inženiertehniskajām komunikācijām un citiem infrastruktūras objektiem.

Piedāvājam:

  • Izstrādāt un saskaņot ģeotehniskās izpētes darbu programmu
  • Apsekot un izpētīt būvju pamatus un pamatnes
  • Veikt ģeotehnisko urbšanu un noņemt paraugus
  • Veikt statisko un dinamisko zondēšanu
  • Noteikt grunts un gruntsūdens ģeotehniskos parametrus
  • Veikt iegūtās informācijas analīzi, sniegt rekomendācijas un konsultācijas