NOSLĒGTS LĪGUMS PAR VĒSTURISKĀ NAFTAS PIESĀRŅOJUMA LIKVIDĒŠANU VENTSPILĪ

NOSLĒGTS LĪGUMS PAR VĒSTURISKĀ NAFTAS PIESĀRŅOJUMA LIKVIDĒŠANU VENTSPILĪ

https://www.portofventspils.lv/lv/medijiem/noslegts-ligums-par-vesturiska-naftas-piesarnojuma-likvidesanu-ventspili/

Paziņojums par SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācijas un paplašināšanas Rīgā, Daugavgrīvas šosejā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā (29.08.2022.)

Paredzētā darbība: SIA "KRONOSPAN Riga" darbības modernizācija un paplašināšana Rīgā, Daugavgrīvas šosejā

Paredzētā darbības vieta: Daugavgrīvas šosejā 7B, 7 k-1, 7 un 7J (zemes vien. kad. Nr.0100 097 2093, Nr.0100 097 2092, Nr.0100 097 2020 un Nr.0100 097 2152)

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA "KRONOSPAN Riga" (reģ. nr. 40003774690, Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016, tālr. 67 436 835, e-pasts: office@kronospan-riga.lv)

Ziņojuma izstrādātājas: AS "VentEko" (reģ. Nr. 41203008864, juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601) un SIA "R&S TET" (reģ. Nr. 40003906554, juridiskā adrese: Ganību dambis 17a, korp.3, Rīga, LV-1045)

Lasīt tālāk...

Sadarbības līgums ar vadošo starptautisko pakalpojumu sniedzēju ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas tehnoloģisko risinājumu jomā

VentEko un Savron, kas ir Geosynetc Consultants International, Inc. (Kanāda) grupas uzņēmums, ir parakstījuši nodomu protokolu par STAR/STARx tehnoloģijas, kas paredzēta piesārņoto augšņu, grunšu sanācijai un šķidro organisko atkritumu attīrīšanas procesa vadībai, mārketingu Centrālāzijas (Uzbekistāna, Kazahstāna, Turkmenistāna un Azerbaidžāna) un Baltijas (Latvija, Lietuva, Igaunija) valstīs.  
Uzņēmumi minētajās valstīs ir paredzējuši kopīgi īstenot tos projektus, kuros varēs piemērot STAR/STARx tehnoloģiju.

Lasīt tālāk...