Paziņojums par SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" plānotās darbības – sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" infrastruktūras paplašināšanas (jaunas krātuves izveides) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā

Paziņojums par SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"

plānotās darbības – sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" infrastruktūras paplašināšanas

(jaunas krātuves izveides) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā

precizētā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Lasīt tālāk...

NOSLĒGTS LĪGUMS PAR VĒSTURISKĀ NAFTAS PIESĀRŅOJUMA LIKVIDĒŠANU VENTSPILĪ

NOSLĒGTS LĪGUMS PAR VĒSTURISKĀ NAFTAS PIESĀRŅOJUMA LIKVIDĒŠANU VENTSPILĪ

https://www.portofventspils.lv/lv/medijiem/noslegts-ligums-par-vesturiska-naftas-piesarnojuma-likvidesanu-ventspili/

Sadarbības līgums ar vadošo starptautisko pakalpojumu sniedzēju ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas tehnoloģisko risinājumu jomā

VentEko un Savron, kas ir Geosynetc Consultants International, Inc. (Kanāda) grupas uzņēmums, ir parakstījuši nodomu protokolu par STAR/STARx tehnoloģijas, kas paredzēta piesārņoto augšņu, grunšu sanācijai un šķidro organisko atkritumu attīrīšanas procesa vadībai, mārketingu Centrālāzijas (Uzbekistāna, Kazahstāna, Turkmenistāna un Azerbaidžāna) un Baltijas (Latvija, Lietuva, Igaunija) valstīs.  
Uzņēmumi minētajās valstīs ir paredzējuši kopīgi īstenot tos projektus, kuros varēs piemērot STAR/STARx tehnoloģiju.

Lasīt tālāk...