Unikāla pasaules līmeņa tehnoloģija arī Latvijā

Piesārņojuma izpētes process tiek nodrošināts, izmantojot kompaktu zondēšanas agregātu, kas nodrošina piekļuvi grūti sasniedzamās vietās - starp vai uz sliežu ceļiem, telpās, uz uzbērumiem, purvainās vietās, kā arī būvlaukumos, kur noris aktīvi celtniecības darbi.

LIF tehnoloģijas galvenās priekšrocības:

 • metodes detektēšanas robežas 10 – 500 ppm (parts per million)
 • darbojas efektīvi gan virs grunts aerācijas zonā, gan ūdens piesātinājuma zonā
 • reālā laika (on-line) režīmā iespējams noteikt piesārņojuma izplatības areālu gan plānā, gan griezumā
 • ātri un operatīvi identificē noplūžu vietas no pazemes komunikācijām arī sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos (daudzslāņu struktūrās)
 • iespējams veikt vairākkārtēju (atkārtotu) piesārņojuma dinamikas monitoringu
 • nav nepieciešami speciāli sagatavošanās darbi un papildus materiāli (caurules, filtri)
 • vēl atrodoties objektā - lauku apstākļos - ir iespēja saņemt pirmo rezultātu izdrukas
 • no iegūtajiem datiem iespējams veidot telpiskus 3-dimensiju konceptuālos piesārņojuma modeļus

Metodes specifikācija:

 • nosakāmās vielas: benzīns, dīzeļdegviela, petroleja, reaktīvā (aviācijas) degviela, motoreļļas, smēreļļas, hidrauliskie šķidrumi, jēlnafta, kurināmā degviela; sliktāk - akmeņogļu darva, kreozots/pentahlorofenols (koka impregnanti)
 • zondēšanas dziļums: līdz 30 m vai klinšainiem, ļoti blīviem nogulumiem
 • zondes spiešanas ātrums: 2 cm/s
 • datu reģistrēšanas biežums: 1 mērījums uz katriem 2 cm
 • aparatūras darbības temperatūra: no -20°C līdz +30°C

Iet atpakaļ