Paziņojums par SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācijas un paplašināšanas Rīgā, Daugavgrīvas ielā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Publicēts 2020.gada 12.maija laikrakstā “Dienas Bizness”, Nr.19

Paredzētā darbība: SIA "KRONOSPAN Riga" darbības modernizācija un paplašināšana Rīgā, Daugavgrīvas ielā

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA "KRONOSPAN Riga" (reģ. nr. 40003774690, Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016, tālr. 67 436 835, e-pasts: office@kronospan-riga.lv)

Paredzētā darbības vieta: Daugavgrīvas šosejā 7B, 7 k-1, 7 un 7J (zemes vien. kad. Nr.0100 097 2093, Nr.0100 097 2092, Nr.0100 097 2020 un Nr.0100 097 2152)

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2018. gada 15. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.RI18SI0048 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu izmaiņām SIA "KRONOSPAN Riga" piesārņojošā darbībā, kuru rezultātā palielināsies uzņēmumā saražotās produkcijas apjoms.

Ziņojuma izstrādātājas: AS "VentEko" (reģ. Nr. 41203008864, juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601) un SIA "R&S TET" (reģ. Nr. 40003906554, juridiskā adrese: Ganību dambis 17a, korp.3, Rīga, LV-1045)

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 25. līdz 29. maijam. Tīmekļa vietnēs www.venteko.com un www.rdpad.lv 25. maijā līdz plkst. 10:00 tiks publicēta saite uz interneta lapu, kur būs pieejama videoprezentācija un e-pasta adrese, uz kuru varēs sūtīt jautājumus.

Videoprezentàcija pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=kminBGtmHyM

Videoprezentāciju būs iespējams saņemt arī e-pastā, piesakot to pa e-pastu venteko@venteko.com vai pa tālr. 67913155. Atbildes uz Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par paredzēto darbību tiks sniegtas līdz 30. maija plkst. 12:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.venteko.com un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties:

  1. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļa vietnē www.rdpad.lv Sabiedrības līdzdalība
  2. AS "VentEko" tīmekļa vietnē www.venteko.com Aktuāli
  3. SIA "R&S TET" tīmekļa vietnē www.rstet.lv
  4. SIA "KRONOSPAN Riga" tīmekļa vietnē www.lv.kronospan-express.com/lv Express pakalpojumi/Lejuplādes
  5. SIA "KRONOSPAN Riga", Daugavgrīvas šosejā 7B, Rīgā1, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku pa tālr. 67436835

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2020. gada 12. jūnijam

1 Ņemot vērā noteiktos ārkārtas situācijas drošības pasākumus, lūdzam izvēlēties iespēju ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem iepazīties attālināti

Iet atpakaļ