Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma "SIA "KRONOSPAN Riga" darbības modernizācija un paplašināšana Rīgā, Daugavgrīvas šosejā" sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma "SIA "KRONOSPAN Riga" darbības modernizācija un paplašināšana Rīgā, Daugavgrīvas šosejā" sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols

 Ietekmes uz vidi ziņojuma "SIA "KRONOSPAN Riga" darbības modernizācija un paplašināšana Rīgā, Daugavgrīvas šosejā" sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās neklātienes formā (attālināti) no 2020.gada 25. maija plkst. 10:00 līdz 29. maijam. Ar sanāksmes protokolu un prezentāciju iespējams iepazīties zemāk pievienotajos materiālos.

1) Prezentācija

2) Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols

Iet atpakaļ