Sadarbības līgums ar vadošo starptautisko pakalpojumu sniedzēju ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas tehnoloģisko risinājumu jomā

Savron

Savron ir starptautisks uzņēmums, kas darbojas ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas tehnoloģisko risinājumu jomā. Kompānija ir specializējusies drošā, energoefektīvā un vidi saudzējošā bīstamo atkritumu sanācijā. SAVRON tehnoloģiskie risinājumi palīdz vides vadības un attiecīgo normatīvo prasību izpildē naftas un gāzes pārstrādē, atkritumu apsaimniekošanā, ķīmiskajā pārstrādē un dažādu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem uzņēmumiem.

STAR and STARx

Savron tehnoloģiski risinājumi tiek bāzēti uz revolucionāru bezliesmas degšanas procesa (smoldering combustion) tehnoloģisko adaptāciju, kuras rezultātā bīstamo atkritumu pārstrādē nepieciešamā enerģija tiek iegūta no sanējamajiem atkritumiem, tos iznīcinot tādā veidā, kurš ir sevi uzturošs ātrāks un vienkāršāks nekā daudzi alternatīvi pašreizējā tirgū esošie sanācijas industrijas risinājumi.

STAR un STARx’ tehnoloģija var tikt piemērota plašam bīstamo atkritumu spektram – naftas ogļūdeņraži, akmeņogļu darva, kreozota un dažādu minerāleļļu sanācijā. Salīdzinājumā ar daudziem citiem sanācijas risinājumiem t.sk. termālo desorbciju, dedzināšanu un solidifikāciju šis tehnoloģiskais risinājums darbojas ātrāk un ievērojot būtiski augstākus vides standartus.

Uzņēmums ir izstrādājis divus tehnoloģiskos risinājumus: STAR piesārņoto vietu sanācijas uz vietas (in-situ) un STARx piesārņotās augsnes un šķidro organisko atkritumu sanācijai ārpus sanācijas vietas (ex-situ). Abi tehnoloģiskie risinājumi ir paredzēti naftas un gāzes pārstrādē, atkritumu apsaimniekošanā, ķīmiskajā pārstrādē un dažādu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem uzņēmumiem.

Ieguvumi tehnoloģisko risinājumu izmantošanā

Abi tehnoloģiskie risinājumi salīdzinājumā ar citām pašreiz pieejamajām un izmantojamajām sanācijas tehnoloģijām ir daudz ātrāki, drošāki, energo-efektīvāki, ilgtspējīgāki un lētāki.

Iet atpakaļ