Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācija un paplašināšana Rīgā, Daugavgrīvas ielā 7 un 7B

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “KRONOSPAN Riga” (reģ. nr. 40003774690, Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016, tālr. 67 436 835, e-pasts: office@kronospan-riga.lv).

Paredzētā darbības vieta: Daugavgrīvas šoseja 7 un 7B, Rīgā (zemes īpašumos ar kadastra nr. 0100 097 0101, 0100 097 2093).

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2018. gada 15. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.RI18SI0048 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu izmaiņām SIA “KRONOSPAN Riga” piesārņojošā darbībā, kuru rezultātā palielināsies uzņēmumā saražotās produkcijas apjoms.

Paredzētā darbības rezultātā palielināsies uzņēmumā saražotās produkcijas apjoms kokskaidu plātnēm līdz 650 000 m3 gadā, laminētām kokskaidu plātnēm līdz 26 milj. m2 gadā un orientētām kokskaidu plātnēm līdz 1 milj. m3 gadā, kā arī nebīstamo koksnes atkritumu reģenerācijas apjoma palielināšana līdz 900 400 t gadā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta

2019. gada 26. augustā plkst. 18:00 SIA "KRONOSPAN Riga" 1. stāva zālē Daugavgrīvas šosejā 7B, Rīgā

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Klientu apkalpošanas nodaļā E. Smiļģa ielā 46, 1. stāvā (darba laikā), kā arī interneta mājas lapās –

www.pasvaldiba.riga.lv, www.rstet.lv, www.venteko.com un www.lv.kronospan-express.com/lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2019. gada 2. septembrim

Iet atpakaļ