A, B un C kategoriju piesārņojošās darbības atļauju pieteikumu izstrāde

Piedāvājam izstrādāt un iesniegt jaunai vai esošai piesārņojošai darbībai nepieciešamo vides dokumentāciju:

  • Iesnieguma sagatavošana A, B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai vai grozījumu veikšanai;
  • Pieteikuma sagatavošana C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma saņemšanai;
  • Iesnieguma noformēšana atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām un iesniegšana elektroniskajā sistēmā TULPE;
  • Gaisa, smaku emisiju limita projekta izstrāde.

Gaisa, smaku emisiju izkliedes modelēšana.