Paviršinio vandens monitoringas

Aplinkos kokybės monotoringas yra būtinas siekiant reguliariai atnaujinti situaciją ir įvertinti atliktą pažangą bei leidžiančia nustatyti aplinkosaugos standartų neatitikimo priežastis, taip pat įvertinti žalos aplinkai grėsmę, jei ji padaryta.

VentEko specialistai atlieka paviršinio vandens monitoringą:

  • Objekto hidrologinį režimą ir aplinkos kokybės analizę;
  • Monotoringo tinklo įrengimą;
  • Paviršinio vandens mėginių ėmimą ir hidrocheminius matavimus vietoje;
  • Paviršinio vandens mėginių laboratorinius tyrimus;
  • Paviršinio vandens kokybės vertinimą pagal teisės aktuose nustatytus kriterijus;
  • Taršos apimties ir dydžio nustatymą bei paaiškinimą;
  • Rekomendacijų rengimą dėl valymo, bei tolesnių aplinkosaugos ir kontrolės priemonių