Geoekologinis įvertinimas

VentEko specialistai teikia profesionalų geoekologinį vertinimą, į kurį įeina įvairių aplinkos elementų sąveikos ir esamos situacijos vertinimas bei tolesnių pokyčių prognozavimas.

Mes siūlome:

  • Aplinkos kokybės monotoringą ir vertinimą;
  • Dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens taršos lygio vertinimą;
  • Aplinkos taršos rūšies ir kiekio identifikavimą;
  • Taršos paskirstymo nustatymą;
  • Taršos sklaidos dinamikos prognozavimą;
  • Taršos sklaidos modeliavimą;
  • Užterštų teritorijų ekologinės rizikos vertinimą;
  • Rekomendacijas dėl valymo.