Dirvožemio monotoringas

Aplinkos kokybės monotoringas yra būtinas siekiant reguliariai atnaujinti situaciją ir įvertinti atliktą pažangą bei leidžiančia nustatyti aplinkosaugos standartų neatitikmo priežastis, taip pat įvertinti žalos aplinkai grėsmę, jei ji padaryta.

VentEko specialistai atlieka dirvožemio monotoringą:

  • Objekto teritorijos geologinės-hidrogeologinės sudėties ir aplinkos kokybės analizę;
  • Monotoringo tinklo įrengimą;
  • Dirvožemio mėginių ėmimą;
  • Dirvožemio mėginių laboratorinius tyrimus;
  • Dirvožemio kokybės vertinimą pagal teisės aktuose nustatytus kriterijus;
  • Taršos apimties ir dydžio nustatymą bei paaiškinimą;
  • Rekomendacijų rengimą dėl valymo, bei tolesnių aplinkosaugos ir kontrolės priemonių.