Aplinkos apsaugos ir valdymo dokumentų rengimas

Šiandieną neatskiriama tvarios ir konkurencingos įmonių ir valstybės institucijų plėtros dalis yra aplinkosauginių aspektų įtraukimas į visus gamybos, paslaugų teikimo ir valdymo procesus.

VentEko teikia specialiai pritaikytas aplinkos apsaugos paslaugas valstybei, savivaldybėms, taip pat juridiniams ir privatiems asmenims pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Mūsų paslaugos apima:

  • Aplinkos apsaugos strategijos, politikos ir valdymo planus, taip pat programos projektų rengimą;
  • Aplinkos apsaugos ir valdymo projektų rengimą bei įgyvendinimą;
  • Aplinkosaugos auditą;
  • Konsultacijas aplinkosaugos klausimais;
  • Aplinkos rizikos įvertinimą;
  • Įmonių integruotos taršos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų, taršos leidimų (TL) dokumentų rengimą;
  • Pasiūlymų dėl HAZOP sistemos įdiegimo vystymą;
  • Pavojingų ir pramoninių atliekų apskaitos sistemos kūrimą ir priežiūrą;
  • Išmetamųjų teršalų šaltinių atitikties vertinimą ir emisijos apskaitą;
  • Cheminių medžiagų apskaitos sistemos kūrimą ir priežiūrą.